SORTIMENT

Spoločnosť AUTOBENEX, spol. s r. o. prehlasuje, že ako povinná osoba plní povinnosť spätného odberu plynúcu z § 38 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadoch v znení zákona 188/2004 Sb. vo vzťahu k nasledujúcim výrobkom, ktorých je dovozcom, v súlade s odst. 1): písm a), oleje iné ako surové minerálne oleje a surové oleje z živočíšnych nerastov, prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté obsahujúce najmenej 70 % hmotnostných olejov, ak sú tieto oleje podstatnou zložkou týchto prípravkov, písm. b) elektrické akumulátory.

Vysokokvalitné oleje Ravenol určené pre automatické a manuálne prevodovky, servoriadenia, diferenciály a pomocné pohony. Viac

 • Akumulátory

 

 

 

 

 

 • Brzdové kotúče, brzdové doštičky, hydraulika, brzdové príslušenstvo

 

 

 

 • Dieselové komponenty

 

 

 

 • Diely motora

 

 

 

 • Diely riadenia a zavesenie podvozku, silentbloky

 

 

 

 • Diely zapaľovania, termostaty, elektrické časti a súčasti

 

 

 

 • Homokinetické kĺby, poloosy, pružiace jednotky, manžety poloosí

 

 

 

 • Chladenie, vodné pumpy, kúrenie, klimatizácie
 • Lanká
 • Ložiská kolies, kladky, napínače, rozvodové sady, klinové, drážkové a rozvodové remene
 • Oleje, chladiace kvapaliny a autochémia
 • Olejové, palivové, vzduchové a kabínové filtre
 • Spojkové sady a ich diely, zotrvačníky
 • Stierače, svetlá, zámky, štartéry a alternátory, časti zapaľovania, prepínače svetiel a stieračov
 • Tesnenia a guferá motorov
 • Tlmiče pruženia, vinuté pružiny, listová perá, plynové vzpery, dorazy tlmičov
 • Výfuky a katalyzátory
 • Zapaľovacie a žhaviace sviečky, zapaľovacie káble
 • a mnohé ďalšie

KONTAKTY

BRATISLAVA

 Nová Rožňavská 5

Telefón:

+421 244 634 604

Mobil:

+421 915 852 394

e-mail:

bratislava@autobenex.sk

NITRA

Nová adresa:  Cabajská 42

Telefón:

+421 376 517 722

Mobil:

+421 918 897 587

e-mail:

nitra@autobenex.sk

Copyright © 2016 Autobenex, s.r.o. □ created Ekoelektrik, s.r.o.

TRENČÍN

Zlatovská 2193/33

Telefón:

+421 326 526 655

Mobil:

+421 918 372 622

e-mail:

trencin@autobenex.sk

ZVOLEN

 

Telefón:

+421 484 151 795

Mobil:

+421 915 852 393

e-mail:

zvolen@autobenex.sk